ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน

สถิติผู้เข้าใช้งาน 5553 คน
[วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีร้อยเอ็ด]
 

รหัสนักศึกษา :
  เช่น 4521030047
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19/10/2560 ???? 06:24:24 pm
หมายเหตุ : ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้ติดต่อ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 043-569-117
อีเมล์

 
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีร้อยเอ็ด
ระบบตรวจสอบผลการเรียน พัฒนาโดย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำหรับเจ้าหน้าที่