ชื่อ - นามสกุล :ดร.ชาติชาย เกตุพรหม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :235
Telephone :
Email :kaset101@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา