[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 :: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.80.33.183  
ค้นหา   
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางพนิดา คลังบุญครอง
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นายนรากร เครือสุคนธ์
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
Click ดูประวัติ
นางผ่องศรี จุลวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาประมง
Click ดูประวัติ
นายนิกร ศรีฤาชา
ครู
ประจำแผนกวิชาประมง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
2 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
4 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
5 : แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
6 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
7 : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8 : แผนกวิชาประมง
9 : ข้าราชการพลเรือน
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : พนักงานเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043569117-8
mail : kaset101@gmail.com website : http://www.rcat.ac.th
เว็ปไซต์นี้สนับสนุน Internet Explorer 11 หรือ Google chrom,Filefox webmaster:laphon.cs@rcat.ac.th