[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 :: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.80.33.183  
ค้นหา   
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายธงชัย นัดที
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอนันต์ ขวัญศิริกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์
ครูชำนายการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
Click ดูประวัติ
นายเดชา สุขรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
Click ดูประวัติ
นางชุติมา แก้วประชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
Click ดูประวัติ
นายพอใจ ฤกษ์ใหญ่
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
2 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
4 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
5 : แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
6 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
7 : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8 : แผนกวิชาประมง
9 : ข้าราชการพลเรือน
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : พนักงานเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043569117-8
mail : kaset101@gmail.com website : http://www.rcat.ac.th
เว็ปไซต์นี้สนับสนุน Internet Explorer 11 หรือ Google chrom,Filefox webmaster:laphon.cs@rcat.ac.th