[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 :: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.80.33.183  
ค้นหา   
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางผุสดี ดาดวง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางวิภาพร สังขยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
Click ดูประวัติ
นายทรงกฤษณ์ หวายฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร
Click ดูประวัติ
นายราเชนทร์ มหาวัจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานปกครอง
Click ดูประวัติ
นางพรฤดี ขวัญศิริกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางณัฎฐกา ชามะรัตน์
ครุชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
Click ดูประวัติ
นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสิทธิ์ศักดิ์ แสนโสม
ครูหัวหน้าวัดผลประมวลผล
นางสาว ประยูร จรรยา
ครูชำนาญการ หัวหน้างานประกันคุณภาพ
Click ดูประวัติ
นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
Click ดูประวัติ
นางภัทรา เกียรติปกรณ์
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
Click ดูประวัติ
นางทัชชุวรรณ ปัญญา
ครู
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวเกษร ย่องเหล่ายูง
พนักงานราชการ(ครู)
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
Click ดูประวัติ
นายเสรี เงาปัดชา
พนักงานราชการ(ครู)
ผช.หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาว อนุธิดา นิรันดร์กูล
ครูผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
Miss Kinley Wangmo
อาสาสมัคชาวภูฏาน
Miss Meng sun
อาสาสมัครชาวจีน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
2 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
4 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
5 : แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
6 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
7 : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8 : แผนกวิชาประมง
9 : ข้าราชการพลเรือน
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : พนักงานเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043569117-8
mail : kaset101@gmail.com website : http://www.rcat.ac.th
เว็ปไซต์นี้สนับสนุน Internet Explorer 11 หรือ Google chrom,Filefox webmaster:laphon.cs@rcat.ac.th