[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 :: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.80.33.183  
ค้นหา   
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
ดร.ชาติชาย เกตุพรหม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสนั่น ดาดวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายไตรรงค์ คลังบุญครอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสุเทพ สระจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสุทิน แก้วพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
บริหารสถานศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
2 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
4 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
5 : แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
6 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
7 : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8 : แผนกวิชาประมง
9 : ข้าราชการพลเรือน
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : พนักงานเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043569117-8
mail : kaset101@gmail.com website : http://www.rcat.ac.th
เว็ปไซต์นี้สนับสนุน Internet Explorer 11 หรือ Google chrom,Filefox webmaster:laphon.cs@rcat.ac.th