[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 :: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.80.33.183  
ค้นหา   
  
จำนวนนักเรียนนักศึกษา  
 

บทสรุปนักเรียน นักศึกษา


• บทสรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
เกษตรศาสตร์ การประมง
7
5
12
ปวช. 1
เกษตรศาสตร์ เกษตรทั่วไป
10
8
18
ปวช. 1
เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์
13
12
25
ปวช. 1
เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
9
10
19
ปวช. 1
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
6
13
19
ปวช. 1
เครื่องกล ยานยนต์
78
0
78
ปวช. 1
พณิชยการ การบัญชี
0
46
46
ปวช. 1
พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
24
35
ปวช. 1
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
21
0
21
ปวช. 2
เกษตรศาสตร์ การประมง
5
2
7
ปวช. 2
เกษตรศาสตร์ เกษตรทั่วไป
13
34
47
ปวช. 2
เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์
26
12
38
ปวช. 2
เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
20
5
25
ปวช. 2
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
3
5
8
ปวช. 2
เครื่องกล ยานยนต์
65
0
65
ปวช. 2
พณิชยการ การบัญชี
5
30
35
ปวช. 2
พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
27
32
ปวช. 2
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
20
0
20
ปวช. 3
เกษตรศาสตร์ การประมง
15
2
17
ปวช. 3
เกษตรศาสตร์ เกษตรทั่วไป
51
52
103
ปวช. 3
เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์
32
27
59
ปวช. 3
เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
25
7
32
ปวช. 3
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
7
24
31
ปวช. 3
เครื่องกล ยานยนต์
104
0
104
ปวช. 3
พณิชยการ การบัญชี
1
63
64
ปวช. 3
พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
23
31
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
49
0
49
ปวส. 1
การบัญชี การบัญชี
9
13
22
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ
8
4
12
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
2
10
ปวส. 1
พืชศาสตร์ พืชสวน
27
8
35
ปวส. 1
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
5
1
6
ปวส. 1
สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์
9
0
9
ปวส. 1
อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์สัตว์
4
3
7
ปวส. 2
การบัญชี การบัญชี
2
18
20
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ
9
11
20
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
1
2
ปวส. 2
พืชศาสตร์ พืชสวน
43
24
67
ปวส. 2
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
3
4
7
ปวส. 2
สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์
18
1
19
ปวส. 2
อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์พืช
6
3
9
ปวส. 2
อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์สัตว์
0
1
1


• บทสรุป ผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
155
118
273
ปวช. 2
162
115
277
ปวช. 3
292
198
490
ปวส. 1
70
31
101
ปวส. 2
82
63
145
รวม
761
525
1286
ข้อมูลจากโปรแกรม Std2011  ณ วันที่ 18 มกราคม 2557

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.043569117-8
mail : kaset101@gmail.com website : http://www.rcat.ac.th
เว็ปไซต์นี้สนับสนุน Internet Explorer 11 หรือ Google chrom,Filefox webmaster:laphon.cs@rcat.ac.th